dijous, 6 de novembre de 2008

EDUCACIÓ A LA BOLONYESA


Nº de persones en taula: Milions i milions d’actuals i futurs estudiants universitaris.

Classificació: Mercantilista

Temps de cocció (aprox.):

- El nou sistema de crèdits proposa mesurar, ja no els resultats acadèmics, sino el temps dedicat a la formació. El sistema fins ara vigent equipara un crèdit a 10 hores lectives; els ECTS (European Credit Transfer System) es traduiran en 25 hores, la majoria dels quals seran de treball individual (temps que pagarem en la matrícula), junt a seminaris i pràctiques d’obligada assistència. A més, cabrà la possibilitat d’avaluar l’assistència en les hores lectives. Per últim, s’estima que la jornada mitja de l’estudiant serà de 40 hores setmanals, perjudicant a tot aquell que necessite simultaniejar la carrera amb el treball.

Preu (aprox.):

- Fins a la data, tots els canvis que s’han realitzat amb l’objectiu d’incorporar-nos paulatinament a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior s’han fet a cost zero. La qual cosa planteja seriosos dubtes sobre el bon funcionament dels nous plans d’estudi.

Beques préstec: La nova modalitat de préstec suposa un canvi radical en el concepte de beca. Aquest model, finançat en part per empreses privades, imposa la devolució del import prestat (a un màxim de 15 anys per als nous estudiants). Açò fa sospitar que amb el temps cap la possibilitat de que aquest model s’impose com prioritari en detriment de les beques tradicionals.

- Els post-graus seran dividits en Segon Grau (o Màster, que suposarà 60 o 120 Credits de Sistema de Transferència Europea, 1 o 2 anys) i Tercer Grau (Doctorat, similar al actual, però que requerirà haver superat el Màster). El preu dels Màster depenen de cada titulació, però es preveu que s’incrementaran de forma substancial.

- El CAP (Curs d’Aptitud Pedagògica), requisit necessari per a accedir a la professió d’ensenyança secundària, i el cost del qual era d’uns 150 a 200€, serà substituït pel nou Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària, el preu del qual oscil•larà entre 1500 i 2000€

Ingredients:

• ERT
• Declaració de Bolonya
• EEES
• ECTS
• ANECA

Recepta:

Reuneix un lobby que agrupa executius de multinacionals com ara Nestlé, British Telecom, Total, Renault o Siemens, entre altres a la European Round Table of Industrialists (ERT) l’objectiu de la qual és simplement presentar la visió dels empresaris respecte a com ells creuen que els processos d’educació i aprenentatge en el seu conjunt poden adaptar-se per a respondre d’una manera més efectiva als reptes econòmics i socials del moment "esperant que afegint la visió pràctica de l’empresa a les ben documentades opinions dels especialistes en aquest camp, es puga ajudar a provocar els urgents canvis que, a juí nostre, requereixen en l’actualitat els sistemes educatius europeus.”

Aproximadament 3 anys després, fes que 29 ministres europeus d’educació signen la Declaració de Bolonya, en el qual es basen els fonaments de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), concebut sospitosament com a productora d’individus vàlids per a introduïr-se en el mercat laboral europeu sense mostrar cap vincle aparent amb la ERT.

Oculta la substitució del desenvolupament i transmissió del coneixement per la formació de treballadors, tenint que ser impulsada qualsevol aplicació social del coneixement per interessos privats (que no pas públics)

Camufla la transformació de l’educació Universitaria en una cantera per a les grans empreses privades, enaltint presumptes aspectes positius que desenvolupen un espai comú d’educació a Europa.

Inventa’t un organisme (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) per a regular les titulacions en funció de criteris d’utilitat funcional i econòmiques, subordinant els continguts a l’exigència prèvia d’atendre a demandes empresarials, eliminant així qualsevol autonomia universitària

Es barreja tot, es deixa un anyet al forn... et voilà...!

4 comentaris:

Andru. ha dit...

XD No sé com fas per a canviar els titolets, però fan molta gràcia JAJA

En fi, demà per la nit em quede amb uns companys de classe a dormir en la facul de Farmàcia... No sé com estaràs d'actualitzat amb el tema però la setmana passada van debatre amb el rector sense cap mena de resultat.

El pla de bolonya està aprovat desde el 98 ¿?¿? JA es imposible fenar-ho... O això ens diuen :S

Artés ha dit...

lle andreu, m'alegre de vore't

si, en magisteri ens tanquem també a partir de demà dilluns

el tractat està signat des de 1998, però això no significa que estiga aprobat, cadascú diu una cosa... jo lo que vaig entendre va ser que estava aprovat, però no del tot(...)pero be...

ah, i si que em vaig enterar de lo del rector que el salo d'actes estava a rebentar i van tindre que ficar pantalles en les aules, que tambe estaven plenes, la gent respon (però el rector no, veges que ha de dir...)

i tancament serios, pero amb festeta... (vodzka, guitarreta, etc...) jeje... açò és maig del 68!!

vinga, salut!!

Xirivia Bàrbar ha dit...

De totes formes, estiga aprovat o no. Tot el que s'ha fet es pot desfer.
Si s'ha aprovat una caguerà, no ens quedarem en els braços creuats.

Anònim ha dit...

Menu del dia:

1r.- ensalada de crèdits amb salsa europea

2n.- ensenyament públic a la bolonyesa

postre.- macedònia d'assignatures i carreres extinguides


Preu:

- preguntar en bancaixa pels interesos de la teua "hipoteca universitària"