dijous, 6 de gener de 2011

Al bruixot

Amics, el concert de hui al Bruixot queda APLAÇAT. En lloc de Mi Sostingut actuaran Strons. Molesten les disculpes i ja croquetarem una altra data.